Biblija

Cijeni sebe svojom pravom cijenom.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate