Sv. Franjo Asiški

Daj mi Gospodine da shvatim bližnjega makar on mene ne shvatio.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate