Ivo Andrić

Zašto čovjek jednu ženu voli, i zašto upravo tu – to još nikad nije objašnjeno. Uostalom, prava ljubav je sama po sebi tako velika i jasna stvar da joj nikakva objašnjenja ne treba.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate