Stephen Chbosky

Mi prihvaćamo onu ljubav koju smatramo da zaslužujemo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate