William Shakespeare

Ako nas ubodete, ne krvarimo li? Ako nas škakljate, ne smijemo li se? Ako nas otrujete, ne umiremo li? A, ako nam učinite zlo, nećemo li se osvetiti?

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate