Biblija

Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate