Biblija

Ljubav se ne raduje nepravdi, a raduje se istini. Sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate