Miroslav Bustruc

Što kopiraš druge kada te Bog stvorio originalom.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate