Sv. Franjo Saleški

Sve iz ljubavi, ništa na silu. Više ljubavi za dobro nego straha pred grijehom. Neka vlada duh slobode.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate