Benjamin Franklin

Voliš li život? Onda nemoj tratiti vrijeme jer je od vremena sastavljen život.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate