Angelina Jolie

Dobar čovjek si tek kad počneš poštivati ljudske različitosti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate