Charles Darwin

Ne preživljavaju ni najjači, ni najpametniji. Preživljavaju oni koji se najbolje prilagođavaju promjenama.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate