Sv. Augustin

Sudbina slabijega volja je jačega koji ga ima u moći.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate