Henry Louis Mencken

Biti zaljubljen znači biti u stanju vječne anestezije.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate