Anon

Jedina stvar koju ne možete reciklirati je potrošeno vrijeme.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate