Biblija

Žetva je velika, a poslenika je malo. Zato molite gospodara žetve da pošalje poslanike u žetvu svoju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate