Erich Maria Remarque

Sve što novcem možeš platiti, jeftino je.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate