Lav Tolstoj

Trudi se da ti u svađi dokazi budu čvrsti, a riječi meke.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate