Rainer Maria Rilke

Ljubav je čudo koje se događa svima koji istinski ljube; što više daju, više posjeduju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate