Steve Jobs

Inovacije su ono što ljude dijeli na vođe i sljedbenike.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate