Sv. Augustin

Najteže je od sviju zala očajavanje, kojemu se svi prebrzo prepuštaju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate