Christian Gellert

Živi kao što bi želio da si živio kad umreš.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate