Biblija

Jer tko hoće da dušu svoju sačuva, izgubit će je; a tko izgubi dušu svoju mene radi, onaj će je sačuvati. Jer kakvu će korist imati čovjek ako sav svijet pridobije, a sebe izgubi ili sebi naudi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate