Friedrich Nietzsche

Ako si rob, ne možeš biti prijatelj. Ako si tiranin, ne možeš imati prijatelje.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate