Pablo Picasso

Život je komedija za one koji misle, a tragedija za one koji osjećaju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate