Joan Baez

Ne možeš birati kako ćeš i kada umrijeti. Možeš samo odlučiti kako ćeš živjeti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate