Mark Twain

Okusi se ne rađaju nego stvaraju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate