Mark Twain

Tuga se može sama za sebe pobrinuti, ali radost se može doživjeti u popunosti samo kad imate nekoga s kime ćete je podijeliti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate