Leonard Cohen

Pesimisti su ljudi koji nose kišobran i kada nema traga oblacima.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate