Jadranka Cigelj

U logoru ste barem znali tko vam je neprijatelj.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate