Miroslav Krleža

Čovjek treba da je svjestan da je potpuno sam u ovoj zvjezdanoj prašini i da nad njim nema nikoga.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate