Napoleon Bonaparte

Slava je prolazna, sramota je vječna.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate