Robin Williams

Talent je dar od Boga, a ono što napravimo s njim je dar Bogu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate