Igor Stravinsky

Ima li snažnije sile od ljubavi?

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate