Konfucije

Čitam i zaboravim. Vidim i zapamtim. Učinim i vjerujem.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate