Oscar Wilde

Veliki umjetnik nikada ne vidi stvari onakvima kakve jesu. Kad bi ih vidio takvima, više ne bi bio umjetnik.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate