Peter Drucker

Ciljajte visoko, ciljajte prema nečemu što će donijeti promjenu, a ne prema onome što je sigurno i što je lako napraviti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate