William Shakespeare

Duša je radost u samome činu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate