Sv. Augustin

Što je vrijeme? Ako me nitko ne pita, znam; ako me pitaju pa pokušavam objasniti, ne znam.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate