McKenzie

Najprazniji na cijelom svijetu je onaj koji je pun sebe.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate