George Bernard Shaw

Vi vidite stvari i pitate „zašto“, a ja sanjam o stvarima kojih nije bilo i pitam „zašto ne“.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate