Benjamin Franklin

Ili napiši nešto vrijedno čitanja ili napravi nešto vrijedno pisanja.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate