James Keller

Nada otvara ona vrata koja je očajanje zalupilo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate