Miroslav Krleža

Bio sam prilično sam, ali osamljenost još uvijek nije dokaz da čovjek nema pravo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate