Epiktet

Priroda je dala čovjeku jedan jezik, ali dva uha, da bi dva puta više slušao nego govorio.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate