Franz Kafka

Čovjek čita da bi postavljao pitanja.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate