Epiktet

Ako je nesretan, čovjek je za to kriv sam, jer je Bog sve stvorio sretnima.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate