Simone de Beauvoir

Žena se ne rađa… ona se stvara.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate