Frank Zappa

Um je poput padobrana, djeluje samo kada je otvoren.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate