Sv. Ignacije Loyolski

Kada tko opazi da je pogriješio, neka ne klone duhom; i pogreške koriste zdravlju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate